Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 1 maj.
Valborgsmässoaftonen firades även i år av härvarande J. U. F.-förening på ett anslående sätt. Klockan halv tio på kvällen påtändes majbålet å höjden vid Ansarve skola, det s. k. »Drille», och medan flammorna därav för en stund upplyste den mörka omgivningen utförde föreningens sångkör ett flertal välkända såger, därvid givande den unga våren sin friska hyllning. Den ansenliga mängden åskådare, som från den närbelägna landsvägen togo del av sångerna belönade dessa med smattrande applåder och hurrarop.
Sedan sålunda den traditionella delen av aftonens program var överstökat samlades medlemmarna å sedvanlig mötesplats, byggnadsföreningens lokal, där ett enkelt men trevligt samkväm följde. Programmet inleddes här med unisont avslungande av »Vårt land», varefter kand. Aug. Pehrsson höll ett gediget, med spänd uppmärksamhet åhört föredrag över ämnet; »Astronomi». Sedan den obligatoriska »kaffetåren» under livlig och otvungen stämning därefter avlevererats förde en med humoristiska poänger starkt kryddad paschasa å gutamål, av föreningens »specialist» på området, hr Hj. Siltberg, Bofride. En duett sjöngs förtjänstfullt av syskonen Henry och Agnes Pettersson, Ahlstäde, och föreningens »rolighetsminister» hr Henr. Eriksson, Hejdes, avslutade med tvenne roliga visstumpar, mottagna med stormande bifall av publiken. Sångföreningen bidrog naturligtvis att höja stämningen genom att flitigt nyttja sina goda resurser.
Sedan de medverkande avtackats av hr Osk. Pettersson, Ahlstäde, troppade man så småningom hem, med minnet av en alltigenom god och trevbg kväll. Kockan var då redan ett gott stycke fram på »småtimmarne.
Föreningamedlem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *