Från landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA, 18 februari.
En högtidlig begrafning ägde rum härstädes måndagen 8 dennes, då f. d. folkskolläraren L. P. Qviberg fördes till sitt sista hvilorum. Den aflidne har under nära trettio år varit lärare i Gammalgarns församling. Under denna verksamhet har han genom träget arbete lyckats vunna sina elevers tillgifvenhet och förtroende, och han har vid flera tillfällen fått röna bevis på deras tacksamhet. Några af hans äldsta elever buro också den blomstersmyckade kistan till grafven, och bland kransarna märktes en mycket vacker sådan med tack från äldsta skolpojkarna i Gammagarn.
Den aflidne sörjes närmast af maka och barn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *