Från landsbygden. Mellersta Gotland.

MELLERSTA GOTLAND, 20 febr.
En hemsk historia omtalas här ute i trakterna man och man emellan. En landtbrukare hade i sin tjänst en 16 års gosse (hvilken i likhet med sina 9 syskon vardt efter moderns död »utackorderad»). För någon tid sedan blef bonden, som har ett häftigt humor, ond på gossen och slog till honom ett hårdt slag, så att denne medvetslös stöp omkull. Utom sig af förskräckelse och i tro att han dödat barnet, tog nu bonden, för att dölja sin gärning, till den förtviflade utvägen att bära den medvetslöse till ladugården och — hänga honom där i en rännsnara, hvarefter han alarmerade folket i gården under förmälande att gossen begått själfmord. Vissa omständigheter ha dock gifvit grannarna anledning att tänka, att det icke varit så alldeles helt med själfmordet, hvarför man funderar på att anmäla saken till myndigheterna för att få en ordentlig undersökning verkstäld.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *