Från landsbygden. Halla.

HALLA, 24 februari.
Femtio år fylde igår folkskolläraren Otto Herlitz i Halla. I arla morgonstund infann sig skolrådet för att uppvakta läraren. Vid ankomsten till skolhuset svajade redan den svenska flaggan högt till jubilarens ära. Med sin vice ordf. i spetsen hälsade rådet läraren med några vänliga och hyllningsvarma ord å skolrådets, församlingsmedlemmars och folkskolebarnens vägnar, och samtidigt öfverlämnades från församlingen som minnesgåfva ett guldur med vidhängande kedja. Folkskolans barn uppvaktade sin lärare med blommor. Djupt rörd tackade hr Herlitz för det goda samförståndet som under hans 30-åriga lärarevarksamhet inom församlingen städse varit rådande och för den storartada gåfvan som på hans 50-årsdag till minne öfverlämnades. Senare på dagen voro församlingens samtliga husbönder mad fruar jämte en del vänner ock obekanta inbjudna i skolgården till högtidsdagens firande. I det trefliga hemmet bjöds på kaffe och en splendid sexa, som lände värdfolket till all heder. I dag äro alla skolans barn af det gästvänliga lärareparet inbjudna på kaffe.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *