Förhöjd krigsaflöning.

På därom gjord framställning har k. m:t medgifvit, att åt bataljonsveterinären vid Gotlands artillerikår C. A. Ahlgren, hvilken under krigstjänstgöringstiden sedan 2 augusti 1914 upprätthållit icke blott sin egen krigsbefattning som veterinär vid den mobiliserade fältdivisionen utan äfven befattningen som veterinär vid militärbefälhafvarens stabskvarter, må utbetalas, utöfver honom tillkommande krigslön efter löjtnants tjänsteklass, skilnaden mellan
kaptens och löjtnants krigslön med 75 kr. för lönetermin under den tid han uppehållit och kommer att uppehålla ifrågavarande krigsbefattningar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *