Senaste nyheterna från kriget.

Calais luftbombarderadt.
Paris, 23 febr. Zeppelinluftskepp bombarderade i onsdags (?) på morgonen Calais och nedkastade 10 projektiler, af hvilka fem civila personer dödades.

Franska framgångar.
Paris, 23 febr. Den kl. 11 igår kväll utfärdade kommnikén meddelar, att fienden natten mellan söndag och måndag bombarderat Reims. Många dödades. På fronten Soussin—Beauséjour ha fransmännen tagit en rad skyttegrafvar. Två fientliga motangrepp ha tilllbakaslagitis. Vid Les Eparges inneha fransmannen nästan alla fientliga ställningar. I Elsass har största delen af byn Stossveier erötrats.

Österrikarna ha tagit öfver 40,000 fångar under februari.
Wien, 28 febr. Spridda fientliga framryckningar i ryska Polen, västra Galizien och Karpaterna ha utan svårighet afvisats. Söder om Djnester har en stark fientlig styrka tillbakaslagits hvarvid vi togo 2,000 fångar och en myckenhet krigsmateriel. Totalvinsten fångar i Karpaterna under månaden är 40,806 samt 34 maskingevär och nio kanoner.

En ganska oredig rysk rapport.
Petrograd, 23 febr. På vägarna till Lomsja ha ryssarna bemäktigat sig Edvabno.
I trakten af Prasnosj utvecklar fienden offensiv. På vägarna mellan Racionz och Plonsk ha åtskilliga byar tagits jämte 500 fångar. I Karpaterna ha ryssarna intagit Smolnikhöjden och öster om Lupkow tillbakaslagit österrikarnas upprepade motangrepp. I trakten af Wysjkow har den höjd intagits, som utgjorde fiendens viktigaste punkt. I östra Galizien sydost om Stanislaw ha österrikarna angripits af två brigader och drivits tillbaka. Fiendens motangrepp tillbakaslogos.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *