Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 22 febr.
Extra kommunalstämma hölls här idag för att afge yttrande öfver en framställning från styrelsen för Klintehamns läkaredistrikt angående förhöjning af provinsialläkarelönen med 500 kr. årligen, däraf Sanda kommun skulle tillskjuta 150 kr. Detta bifölls enhälligt med det vilkor, att läkaren skall vara bosatt inom distriktet och helst på Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *