Från sjön.

— Göteborgs ångbåtsflotta ökades funder 1914 med 15 ångare om sammanlagdt 57,160 ton d. w. och minskades med 13 ångare om tillsammans 15,926 ton d. w. Ökringen i dödviktstonnaget utgör således 41,234 ton.
— Johnson-ångaren Reservs skador äro, såsom förut nämts, synnerligen obetydliga och inskränka sig egentligen till en mindre lacks i förskeppet. Sedan Resery Oxelösund lossat sin last, fortsätter fartyget till Stocktholm för att undergå reparation.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *