Från landsbygden. Anga.

ANGA. 21 febr.
Slädgarti var i går anordnadt härstädes. Vid ett-tiden samlades 12 fullsatta skjutsar på skolplanen, där flaggan var hissad i topp. Färden stäldes å den vackra skogsvägen till landsvägen förbi Gurpe och Ekskogsrum i Kräklingbo tillbaka till Anga, där Olof Olofsson i Bendel upplåtit rum. Sedan man fått värma sig efter den angenäma färden med en kopp kaffe, verba de unga snart i full fart med omväxlande ringlekar och dans i den rymliga salen. Medlemmar af ungdomsföreningen ombesörjde kaffeserveringen och dukade till sist fram ett rikligt försedt smörgåsbord. Dessutom sjöngo de under ledningg af skolläraren på platsen några fosterländska sånger. Efter kungssången och, »Dåne liksom åskan bröder», utbringades ett lefve för kung och fosterland. Den trefligaste stämning rådde, och det var svårt att göra uppbrott från den angenäma festen.
Deltagare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *