Broomläggning.

Enligt anmälan komma tvenne af broarne öfver s. k. Sjuströmmar å landsvägen emellan Boge socken och Slite äfvensom en bro å landsvägen emellan Bäl och Boge socknar att rifvas och omläggas den 29 och 30 uti innevarande månad, då i stället för sagde väg kan begagnas vägen förbi Othem och Boge kyrkor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *