Fartygsauktion.

Genom frivillig auktion, som förrättas å firman Bröderna Höglunds i Karmar kontor tisdagen den 23 innevarande februari klockan 12 på dagen, kommer att försäljas i Kalmar hamn upplagda skonerten »Ida», mätande 120,08 netto registertons samt lastande c:a 80 standards trävaror och c:a 225 tons d. w. Fartyget, som är i mycket godt stånd och väl underhållet, har mycket goda segel och inventarier samt är ett godt och passande östersjöfartyg. Säljes nu på grund af rederiets upplösning.
Näranare meddelas vid auktionstillfället.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *