För värnpliktiga att beakta.

Värnpliktig, som uppå ansökan erhållit uppskof högst intill två månader med inatällelse till tjänstgöring vid mobilisering, är därigenom icke frikallad från krigstjänstgöringsperiod, till hvilken den värnpliktiges årsklass inkallats eller kommer att inkallas. Dylik värnpliktig, som ännu icke fullgjort anbefald krigsfjänstgöringsperiod, skall sålunda invälja sig, till fullgörandet af densamma i enlighet med bestämmelserna i generalorder nr 162/1915. punkt 4.
Har värnplilktig af k. m:t erhållit tjänstledighet från hela eller del af krigstjänstgöringsperiod, är han däremot icke skyldigt att inställa sig till fullgörandet af det antal dagar, hvarunder tjänstledigheten åtnjutits, för så vidt detta icke i samband med tjänstledighetens beviljande uttryckligen angifvits.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *