En intensiv tjocka

har under det senaste dygnet legat öfver Östersjön och afsevärdt hinder i posttrafiken. Såluda anlände ång. Klintehamn efter 26 ½ timmars färd först kl. half 9 i dag till Nynäs, och dagens postbåt från hufvudstaden, ång. Hansa, hade icke ännu kl. 8 i morse passerat Dalarö på utgående. Vi bli tydligen utan fastlandspost idag.
Ång. Polhem afgick härifrån till Nynäshamn kl. 6 i morse. Tjockan lag då som en fäll öfver hafvet. Frampå förmiddagen lättade emellertid tjockan utanför våra kuster, och vid 1-tiden idag på middagen kastade solen för en stund af sig skyarnas dok.
Från Nynäs meddelas på härifrån gjord förfrågan, att Hansa, som kl. 10,88 f, m. passerat Dalarö, ännu kl. 12 midd, icke anländt till Nynäs, Båten kan under sådana förhållanden hitväntas allra tidigast kl, 8 på aftonen.
I pressläggningsögonblicket meddelas, att Hansa afgick hit från Nyäshamn kl. 1,30.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *