Från sjön.

Bergningsångaren Belos afgick från Visby i Söndags morgse till Slite. För att biträda en. vid Öland strandad barlastad skonare afgick bergningsångaren Neptun härifrån Visby vid ll-tiden i söndags förmiddag. Det strandade fartyget kom emellertid flott med egen hjelp före Neptunsankomst till strandoingsstället. Neptun ingick till Bergqvara. Bergningsångaren Poseidon qvarligger än nu i Visby hamn.
— Skonerteu Karin, som i December månad var infrusen i Kalmarsund och utsatt för stora faror, har under vinterns lopp legat infrusen strax utanför Klubb. I fredags gick skonerten till segels, tagande vägen öster om land, med Holtenau i Tyskland som destinationsort.
— Ångaren Bore ankom i fredags till Vestervik för att lasta 800 kistor tändstickor på Lybeck.
— Gamlebyvikens istäcke minskas betydligt för hvarje dag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *