Telefonnätet

på Gotland håller på att vidga ut sig. Till våren hafva vi med säkerhet att påräkna linien klar till Klintehamn och mycket snart derefter sannolikast derifrån till Hemse. Så följer väl snart nog linien till Burgsvik och Rone, hvarigenom nätets hufvudstomme är färdig. De midt i landet boende torde göra klokast i att förena sig om en linie, som ungeförligen följer jernvägen till Hemse, hvarigenom alltså från Hemse skulle beredas den nog inom kort behöfliga utvägen att vid samtal med Visby använda två trådar, den ena öfver Klintehamn och den andra direkt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Februari 1886
N:r 12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *