Borgenärerna

i L. P. Jacobssons vid Skogs i Mästerby konkurs kallas härmed att sammanträda i gäldenärens bostad torsdagen den 18 innevarande må nad kl. 11 f.m. för att höras och beslnta angående af gäldenären begärdt underbåll samt andra konkursboet och dess förvaltniog rörande ärenden.
Klinte den 5 Februari 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Domhafvanden i Gotlands Södra härad bär genom offevtlig stämning kal lat samtlige borgenärer i Olof Olofssons, Sigfers i Hafdhem; konkurs att bevaka sina fordringar å tivgsstället Skogs i Levide före klockan tolf på dagen den tredje västkommande April.
Visby den 2 Febrnuari 1886.
DOMAREEMBETET.

Domhafvanden i Gotlands Södra härad bär genom offentlig stämning kallad samtliger borgenärer i förre kronolänsmannen. John H. Smedbergs konkurs att bevaka sina fordringar å tingastället Skogs i Levide före klockan tolf på dagen den 12 nästkommande April månad.
Visby den 2 Februari 1886.
DOMAREEMBETET.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Februari 1886
N:r 12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *