Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 15 febr.; ordförande ord domhafvanden.)
Olaga skogsafverkning hade hemmansägaren Edvin Thomason i Hintser och Emil Johansson i Kopungs gjort sig skyldiga till, och voro nu efter angifvelse af länsjägmästaren därför instämda. De hade afverkat träd utöfver dem, som vederbörligen utstämplats. Förseelsen erkändes af båda, och utslag meddelas vid sluttinget.

För fylleri hade Anton August Persson från Skäggs, under det han tjänst gjort som landstorsman, tilltalats, men nekade som bekant vid förra rättegångstillfället. Åkl. Lät nu höra två vittnen, som sett svar. Öfverlastad på allmänna vägen. Svar., ville därefter ej bestrida åtalets riktig het.

Åklag öfverlämnade målet och framhöll såsom försvårande omständigheter att svar., varit straffad flera gånger förut för fylleri äfvensom en gång för deltagande i upplopp. Utslag nästa ting.

För försummadt vägunderhåll till talade arrendator J. Stenström i Österby, som vid förra tingssammanträde förfallolöst uteblef, instälde sig nu genom ombud, som vidgick förseelsen. Utslag nästa sammanträde.

Uppseendeväckande bedrägeriaffär i Motala. Som misstänkt för bedrägeri häktade på fredagen i Motala en på villa Framnäs i staden bosatt omkring 30-åriga fröken Våge. Bedrägeriet har begåtts i en manufakturaffär, som genom en falsk telefonbeställning frånnarrats varor till ett värde af något öfver 100 kr. Under polisförhöret har framgått att den häktade, då misstankarna slutligas vändes mot henne, sökt locka en i Mariestad boende teckningslärarinna att genom falskt vittnesintyg fria henne från misstankarna, ett försök, som dock misslyckades. Fröken Våge hafv efter sin fader ärft en betydande förmögenhet, hvarför motivet till bedrägeriet är oförklarligt.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *