Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas

ledamöter hade i går afton sammanträde å rådhuset.
Af den. därvid föredragna revisionsberättelsen framgick det, att behållningen från 1913 uppgick till kr. 409:94 och att inkomsterna under året utgjort kr. 1,667:34. Utgifterna ha belöpt sig till kr. 1,280:35 och behållningen till 1915 var kr. 386:99. Medlemsantalet var vid årets .slut 115.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
I tur afgående styrelseledamöter, målarmästare J. O. Andersson (ordförande), fröken Hulda Neuman, skomakare O. G. Gustafsson och styrman G. J. Stenbom, blefvo samtliga Revisorer blefvo värssmeden Karl Andersson (nyvald) och sjökapten Otto Karlström (omvald). Samtliga sjukbesökare valdes.
Frågan om kassans inregistrering enligt nya, slukkasselagen uppsköts I till behandling vid nästa sammanträde.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *