Prästerskapet och mobiliseringen.

Extra kyrkostämma hölls här igår afton under biskopens ordförandeskap.
På därom gjord framställning beslöt stämman att åt pastoratsadj. Söderberg, som 16 jan. d. å. utkallats till krigstjänstgöring, restituera hvad han af sin lön som par storatsadjunkt måste betala till vikarien, och ätt åt domkyrkovicekomminister Hejneman, som likaledes nämda dag inkallats till krigstjänst, betala den fyllnadssumma, hvilken han har att utbetala åt sin vikarie.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *