Ett större silfverfynd

af forntida mynt och prydnader har nyligen, vid dikesgräfning å Österby hemman i Ekeby soc ken, blifvit gjordt af hemmansägaren Johan Ferdinand Nilsson vid Stenstugårås inämda socken. Fyndet består af 2,696 hela och 191 sönderbrutua dels gammaltyska, dels anglosachsiska mynt, af 1 större, ornerad armring och några finare dito med vid dem fasthängda små fingerringar, samt af åtskilliga tenar af finaste silfver och af det slag, hvaraf vid handel afhöggos i stället för mynt. Allt detta låg förvaradt i en simpel lerurna, som stod några få tum under jordytan och som vid upptagandet föll i små bitar. Da funna silfversakernas vigt är vid pass nio skålpund. Fyndet har blifvit till k. m:ts befallningshafvande inlemnadt för att erbjudas statens samlingar till inlösen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 November 1885
N:r 94.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *