Väghinder.

Följande broar komma nedannämda dagar att rifvas och omläggas nämligen
27 dennes en bro å vägen vid Gandarfve i Dalhem, då vägen genom Halla socken i stället kan bezagsas; samma dag en bro vid Näsungs i Dalhem, då resande kunna färdas fram vägen förbi Dalhems kyrka; samma dag en bro vid Trinare gård i Hörsne, då denna väg varder stängd; sagda dag den s. k. Sqvättbro å Gothemsbranden, då vägen genom Hörsne kan användas; samma dag en bro, der vägen från Gothem möter vägen åt Slite, då förstnämda väg varder stängd;
30 och 31 dennes en bro å vägen mel: lan Ekeby kyrka och Röstäde gård, då vägen från Röstäde åt Endre och Liudarfve qvior till Ekeby kyrka istället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Oktober 1885
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *