Lagfart

har hos Visby rådhusrätt under sistl. Juni månad beviljats å följande fastigheter:
22,9 kappland af frijordsåkern Sandåker, sålda af jordbrukare J. F. Nybergs rättsinnehafvare till arbetaren Alfred Peter Nyberg för 950 kronor;
hus och tomt nr 15 1/2 i Strandrotens 4 qvarter, sålda af gästgifvare Sjöberg till skräddare J. F. Ahlgren för 5,750 kronor;
frijomistomten nr 28 1/2 i S:t Hansrotens andra qvarter, såld af byggmästare P. Pettersson till Gotländska missionsförbundet för 3,000 kronor;
hus och bygnader på stadsjordstomterna nr 110 och 111 i Klinterotens tredje qvarter, sålda af tulluppsyningsmannen Anders Holmströms arfvingar till handlande Viktor Norman för 3,350 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *