Frälsningsarméns lustbåt,

ångaren Lule, afgår klockan half åtta i morgon qväll från Stockbolm och väntas vara här i Visby kl. 7 till 8 på söndagsmorgon. De lustresande, hvilkas antal uppgår till omkring 400, marschera direkte från Skeppsbron till Nikolai ruin. Frälsningsmöte kommer att hållas i rninen klockan 11 f.m. och omkring kl. 4 på e.m. Armén har med sig fullständig musikkår. Polismyndigheten har dock för bjudit musiks utförande under marschen genom staden. Vid 8-tiden på qvällen afresa lustfararne Åter till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *