Från sjön.

Galeasen Kronprinsen, hemmahörande i Vestervik, strandade i lördags i Ekviken vid Fårön. Fartyget, hvars läge anses betänkligt, körde häftigt upp på grund och står nu på endast två fots djupt vatten.
— Skeppet Slite, kapten Lind, strandade 25 dennes på morgonen i Öregrundsgrepen. Fartyget, som var lastadt med trävaror, var på resa från Norrland till England.
Fartygets ägare, handlande Axel Sjöström, afreste i lördags qväll härifrån öfver Stockholm till Öregrund för att vidtaga åtgärder för fertygets bergning.
— Med bergning af Göteborgsångaren Willie, som 20 dennes strandade utanför Persnäs på Öland på resa från Björneborg till Nantes med last af plankor och bräder, är bergningsångaren Poseidon nu sysselsatt. Fartygets maskinrum vattenfyldes vid strandningen.
— Skeppet Venus från Rostock, lapten F. Bründel, på resa till Båtskärsnäs, grundstötte i tisdags vid middagstiden under tjocka i Kemi: skärgård. Fartyget antages vara vrik. Besättningen är bergad.
— Från Hernösand skritves i fredags: Efter hvad det uppgifvits ombord på ångaren Gustaf Vasa, som i morgse anlände dit, törnade i måndags en tysk brigg på Begögadd utanför Rönnskär. Fartyget kantrade genast och sjönk nästan omedelbart derefter. Man vet ej hvad briggen heter, men den var destinerad till Ume att der intaga trälast. Besättningen räddade sig på skäret och anlände i går till Vasa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *