Borgenärerna

i Petter Larssons vid Hägalds i Garda konkurs varda kallade till sammanträde vid Hägulds fredagen den 14 nästa Augusti klockan 3 e.m. för att besluta huruvida det å boets fasta egendom 337/4,096 mantal Hemmor i Garda afgifna anbudet bör antagas samt bestämma förvaltningsarvode.
Stånga den 25 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. landtbrukaren Martin Mertz’ å Hesselby i Linde konkurs varda bärigenom kallade till sammanträde å värdsbuset i Hemse lördagen 15.de nästa Augusti klockan 2 e.m.
för att emottaga redovisnivg öfver boets förvaltniog.
Fardhem den 25 Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i afl. landtbrukaren Fr. Ooms i Tingstäde konkurs kallas bärmed att sammanträda å hypoteksföreningens lokal i Visby fredagen den 14 instundande Augusti kl. 11 på dagen, för att emottaga och granska slut: redovisbingen öfver boets förvaltning samt om-densamma godkännes uppbära blifvande utdelning.
Othem i Juli 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *