Tjenstledighet

för nästkommande läsår har teckningsläraren vid härvarande högre allmänna läroverk J. G. Löfvengren på grund af sjukdom erhållit af k. m:t.
— Läroverksadjunkten V. Lange har på grund af sjukdom af k. m:t beviljats tjenstledighet för instundande läsår.
— Komminister H. L. Söderberg har erhållit tjenstledighet från pastoralgöromålen härstädes under en månad, räknadt från 30 dennes.
Under sagda tid har domkyrkoadjunkten Ekman förordnats till v. pastor härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *