Från sjön.

Skonerten Lars, kapten Hultman, ankom 16 dennes till Travemünde.
— Skonerten Oskar, kapten Pettersson, från Kappelshamn passerade 18 dennes Helsingborg på väg till Halmstad.
— Skonerten Doris, kapten Nyman, från Vestergarn inkom 16 dennes till Wismar, hvarifrån skonerten Concordia, kapten Hejdenberg, afgick 15 dennes till Slite.
— Skeppet Slite, kapten Lind, ankom i förgår till Skellefte.
— Barkskeppet »Johannes», kapten Andersson, hemma i Mariehamn, från Kotka till Cherbourg med trälast, har sött på grund på Öland, blifvit läck och den 15 Juni af ångt. »Dragör» inbogserats till Köbenhavn.
— Engelska ångfartyget Norway, som för några dagar sedan strandade utanför Brahestad, har i torsdags blifvit taget flott at bergnings- och dykeribolaget Neptunus ångfartyg Neptun och införts till Brahestad för att at dykare tätas i bottnen, hvarefter fartyget kommer att bogseras till reparationshamn.
— Finska ångaren Alcxander ankom i fredags till Stockholm bogserad af bergningsångaren Belos. Ångaren skall upptagas ä slipen derstäde; för att reparera skador, som erhöllos vid grundstötningen å Fårå.
— Återigen har ett budskap inkommit om sorgliga verkningar af den senaste nordvestliga stormen. Från skonerten Elia, hemmahörande i Råå och förd at skepparen A. Magnusson, som då befann sig på resa från Östersjön tull Landskroha, bortrycktes nämligen två man at besättningen, kocken och styrmaunen Magnus Pålsson. Den sistnämde, en ung man på ett par och tjugu år, hade för knappast ett år tillbaka gift sig och efterlemnur ul på Råå en ung sörjande enka.
— Rycka pansarfregatten Kreml, som strandat vid Port Kunda i finska viken, har flottagits af bergningsångarne Hermes och Assistant, sedan fregawtens bottenskador tätats och deu blitvit länspumpad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1885
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *