Gotlands fornvänner

hade i lördags å fornsalen ett fåtaligt besökt sammanträde, som leddes af landssekreterare Hambræus.
Af granskarne, gördelmakare Hellgren och literatör Pallin, föreslagen ansvarsfrihet för sist!l. års förvaltning beviljades.
Inkomstern» under år 1884 uppgingo till 734 kronor och wgifterna till kr.
677: 27. Föreningens tillgångar utgjorde kr. 13,992: 50 och skulderna 5,425 kronor, hvadan en behållning å kr. 8,567: 50 förefans.
Föreningen har förut anslagit 200 kronor till upprättande af en katalog öfver samlingarne. Åt doktor Säve, sekreterare Gustafsson och rektor Sprinchorn lemnades nu i uppdrag att upprätta en dylik katalog.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *