Genom offentlig auktion,

som onsdagen den 15 April kl. 12 på dagen kommer att förrättas vid Lina i Hörsne låta sterbhusdelägarne efter aflidne handlanden C. H. Wallér till den mestbjudande försälja hemmanet 5/16 mantal kronoskatte Lina med utsådt höstsäde och goda åbygnadér, att af blifvande köpare genast tillträdas.
Denna förmånliga hemmansdel är blägen vid allmän väg och har vidlyftiga och goda egor efter hemmantalets storlek; dock får nämnas att fodertillgången är omkring 50 häckar årligen; skog till husbehof och äfven något till afsalu.
Egendomen, som är laga skiftad, ut: bjudes dels i mindre lotter dels ock i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt å skeende anbud. Af köpeskillingen kan ett amorteringslån & 2,750 kronor få öf vertagas; det öfriga erlägges i terminer; hvilka, liksom öfriga vilkor, meddelas vid auktionen.
Vid samma tillfälle försäljes äfven ett parti goda potatis med betalningsanstånd till den 1 nästk. Juni.
Hörsne den 7 April 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *