Genom offentlig och frivillig auktion,

som förrättas vid Medebys i Martebo fredagen den 17 innevarande April kl. 10 f.m. låter landtbrukaren herr G. O. Torell till den högstbjudande försälja omkring elt tusen kubikfot björke, såväl sågadt som rundt af alla dimensioner, ett hundra tolfter bräder, en mängd sågadt eke af såväl plank som bräder, ett parti hvete, råg och korn, omkring 50 tunnor potatis samt 10 lisp. timotejfrö. Åt endast väl: kände inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1 September detta år.
Pajse & Martebo den 8 April 1885.
Efter anmodan, C. 0. BJÖRKANDER.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *