Stadsfullmäktigval

förestår om lördag till besättande af två lediga platser efter konsul R. Cramér och handlanden J. O. Hederstedt. Såsom vanligt vid sådana enstaka val synes intresset vara mattare än vid de hvartannat år förekommande mera omfattande valen. Bland ifrågasatta kandidater hafva vi från skilda håll hört nämnas handlandena R. Wallér och G. T. Hägg, lektor Fagerholm, bagare Wallin, färgare Fornell, fabrikör Hellman och vagnmakare Lindell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *