Små sår…

Å militärsjukhuset på Visborgs slätt afled i lördags eftermiddag landtbrukaren Emil Levedahl från Röstäde i Ekeby. Dödsorsaken var blodförgiftning i följd af ett sår å ena handen. Levedahl, som vid sin död var nära 38 år gammal, deltog i den nu pågående landstormsbefälskursen. Med honom har en varm försvarsvän gått ur tiden. Särskildt ägnade han sin håg och sina krafter åt den frivilliga skytterörelsen, och han torde utan gensägelse kunna nämnas såsom en af Gotlands bästa skyttar. Han var en driftig jordbrukare och efterlämnar minnet af en flärdfri och vänsäll person. Änkeman sedan ett par år sörjes han närmast af åldrig fader och trenne små barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *