Snöplogen måste fram.

Sedan ett jämt och ihållande snöfall ägt rum under gårdagen och den därpå följande natten, hvarunder snötäcket på marken tillökats med ytterligare ett kvarters djupt lager af snö, har det för vår ort mera ovanliga inträffat, att snöplogning måst företagas idag på morgonen såväl utanför staden som inne å våra smala gator och gränder för att göra dessa litet mera framkomliga. Samtidigt inträffande töväder har emellertid haft det med sig, att knappast något vunnits med åtgärden i fråga, ty den genom plogen tilltryckta och glättad snön är så hal, att man nästan vid hvart steg riskerar att plantera »en rofva».

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *