Senaste nyheterna från kriget.

Mågra rapporter från både fransmän och tyskar.
Den tyska rapporten.

Berlin, 8 febr. Sydost om Ypern ha vi tagit en fransk skyttegraf. Söder om kanalen vid La Bassée har fienden inträngt i en af våra skyttegrafvar. Striden är där i full gång.

De franska.
Paris, 8 febr. Under fredagen förekommo en del artilleridueller med för oss gynnsamt förlopp. I Champagne norr om Massiges ha vi gått något fram.
Paris, 8 febr. Kommunikén i natt kl. 11 meddelar endast om fientliga angrepp vid Nicuport, hvilka tillbakaslagits, samt bombardement mot området norr om Soissons.

På ostfronten är det lifligare.
Tyskarna rapportera dock blott att de hålla stånd.

Berlin, 8 febr. Vid Ostpreussiska gränsen gjorde vid ryssarne på fredagen ett anfall. Likaså vid Dumin söder om Weichsel. De tillbakaslogos på båda ställena, hvarvid vi togo ett tusental fångar.

Ryssarna meddela om idel segrar.
Petrograd, 7 febr. I Ostpreussen och på västra Weichselstranden ha våldsamma strider utvecklat sig, hvarunder vi bemäktigat oss en viktig tysk stödjepunkt vid Vitkovitz och flera skyttegrafvar vid Borsjinoff. I Karpaterna har fiendens offensiv hejdats, och på några punkter ha vi avancerat.
Petrograd, 8 febr. Lördagens strider voro i det stora hela framgångsrika för oss såväl i Ostpreussen som i Polen och särskildt i Karpaterna, där vi vid Mesolobortsj brutit fiendens motstånd och kastat honom ur hans befästa ställningar flera verst tillbaka samt tagit omkring 2,600 fångar.

Österrikarna ha afgjordt öfvertag i Bukovina.
Wien, 8 febr. Officlalt maddelades i morse följande;
På Karpaterfronten rasa striderna fortfarande.
I södra Bukovina tränga våra trupper energiskt fram. Ryssarna äro i full reträtt. Vi toga igår 1,200 fångar och ett rikt byte af krigsmatarial. Samma dags afton drogo våra trupper under befolkningens stormande jubel åter in i Kimpolung (den förnämsta staden i södra Bukovina).

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *