En högtidlig goodtemplarbegrafning

ägde rum igår afton vid 3-tiden, då ett par hundra ordensmedlemmar följde stoftet af arbetaren Bergqvist till nya kyrkogården. I spetsen af den långa procession svajade ordens svartklädda etandar, hvarjämte sorgstafvar fördes af två medlemmar af logen Hoppets Här, som den aflidne i lifstiden tillhörde. Sedan jordfästningen förrättats, framträdde logens kaplan till grafven och uppläste nå gra böner. Sång utfördes äfven af ordens sångkår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *