Från landsbygden. Österby.

Österby, 8 febr. Ett trefligt slädparti var i går anordnadt af logen Österby Framtid. Sedan samling skett, företogs färden i 11 fullsatta skjutsar genom Endre och Hejdeby tillbaka till lokalen, där ett prydligt kaffebord väntade de åkande. Sedan kaffet druckits vidtog ett animeradt samkväm, hvarunder en härlig supé serverades. Arrangörerna hade all heder af tillställntngen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *