Från sjön.

— I fredags afton vid 10 tiden ägda en kollision rum mellan Göteborgsångaren Orvar, tillhörande Götaborg-Manchesterlinjen, och ångaren Veni från Stavanger. Den förra befann sig på utgående från Göteborg på rasa till Manchester, den senare på ingående från Hull med last af kol och koks, kollisionen inträffade mellan Böttö och Buskär. Veni, som i lördags xnidd. inkom i hamnen, har erhållit en del skador, men är ej läck. Den har fått en buckla på styrbords bog och en af lifbåtarna förstörd. Orvar kom äfven lätt ifrån kollisionen och kunde efter företagen undersökning erhålla sjövärdighetsibevs för resans fortsättande till destinationsorten.
— Till Lloyd’s telegraferas från Barbados, att svenska ångaren Consul Olsson, på resa från Savannah till Hälsingborg, anländt dit på släp efter en annan ångare med propelleraxeln bruten. Den påträffades 23 januari af brasilianska, ångaren Sergipe och togs på släp af denna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *