Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 6 febr.
Ett trefligt slädparti hade i går anordnats för härvarande skolbarn med deras lärare samt för skolrådsledamöterna med fruar. Vid 1-tiden skedde affärden i 10 fullsatta slädar från småskolan, och resan företogs under strålande väder genom Alskog förbi Guffride och genom Ljugarn tillbaka till utgångspunkten. Vid hemkomsten väntade ett trefligt dukadt kaffebord, och där inmundigades flitigt det varma goda kaffet, och glädjen stod högt i tak. Efter en stunds samkväm, hvarunder barnen fingo sjunga några fosterländska sånger, utbringades hurrarop för skolrådet och alla papporna, som gjort dagen till en högtidsdag för de små.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *