Fältskjutning.

Visborgs skyttegille hade i går morse enskild fältskjutning, hvari trots yrvädret ett 40-tal skyttar deltogo. Skjutningen ägde rum vid två stationer med sammanlagdt 10 skott och utföll sålunda:
Furir Ahlström 10 träffar
Furir Levin 10 träffar
Värnpl. 548/3 Andersson 10 träffar
Värnpl. 587/1 Johansson 9 träffar
Värnpl. 26/3 Persson 9 träffar
Und.-löjtn. Råberg 9 träffar
Värnpl. 341/8 Leijde 8 träffar
Värnpl. 278 2/6 Chometh 8 träffar
Värnpl. 549/8 Piper 7 träffar
Furir Aberg 7 träffar
Furir Wallin 7 träffar
Vicekorp. 12/2 Söderström 7 träffar

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *