Militarutnämningar och afsked.

K. m:t har den 1 d:s utnämt och förordnat:
vid Svea lifgarde: till löjtnant underlöjtnanten C. L. M. Rosenblad; i Svea artilleriregemente: till kapten löjtnanten J. E. Lagerheim; vid Göta artilleriregemente: till kapten löjtnanten F. G. Treffenberg; vid Första lifgrenadierregementet: till löjtnant underlöjtnanten G. A. Raab; vid Skånska dragonregementet: till ryttmästare i regementet löjtnanten F. E. J. Rosenblad; samt till löjtnanter underlöjtnanterna C. G. Stjernsvärd och A. F. Horneij; vid Uplands regemente: till löjtnant underlöjtnanten W. T. Unge; vid Södra skånska infanteriregementet: till öfverstlöjtsant och förste major andre majoren O. S. von Porat; till andre major kaptenen A. J. Horn; till kaptener löjtnanterna O. F. Giese och G. H. E. Montell; samt till löjtnanter underlöjtnanterna L. N. O. Höök och C. F. L. Bruze; samt i armén: till kapten löjtnanten vid Dalregementet C. L. Thimgren;
— Samma dag bar k. m:t, på ansökning, beviljat underlöjtnanten vid Lifgardet till häst prins L. N. Murat afsked, mod tillstånd att såsom under löjtnant qvarstå i armén.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 April 1874
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *