Auktion Smide i Ekeby.

Måndagen den 29 innev. December från kl. 11 f.m. låter hemmansegaren O. Smedberg, Smide i Ekeby, gerom offentlig auktion till den mestbjudande försälja växande skog till afverkning under innevarande vinter i en under Öjers hemman i samma socken belägen hage omkring 8 tunnland, Lerhagen kallad, och belägen i närheten af Smide. Upplysningsvis får nämnas att skogen, som skall rothuggas, och är tjenlig till sågtimmer och bygnadevirke, utbjudes i mindre lotter med förbehållen pröfningsrätt. Godkände köpare lemnas 2 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 17 December 1884.
efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *