Från sjön.

Skonerten »Emma Sophie», hemma i Halmstad från Gotland till Kö benhavn med plankor, råkade natten till 21 dennes 1/4 mil söder om Dragör på grund, men kom dock, sedan en del aflasten blifvit lossad i bördingar, åter flott och blef af ett Switzers ångfartyg bogserad till Köbenhavn för att undersökas af dykare.
— Skonerten Botilda, kapten Anders son, som på resa från Sundsvall till Flensburg med last af bräder 16 dennes inkom läck till Ronehamn, har nu lossat sin last samt kommer att undergå reparation i Rone. Fartyget är hemmahörande i Mölle fiskläge i Skåne.
— Bergningsångaren Hero hitkom igår från Fårösund och qvarligger här ännu.
— Holländska skonaren Arendina, kapten Boerhave, strandade i onsdags utanför Kathammarsvik. Fartyget, som var på resa från Riga till Weser med trävarulast, anses blifva vrak.
— Skonertskeppet »Hebe», Fagen Johansson, hemma i Vänersbosg, från Sandarne till Aarhus med trälast, har natten till 22 dennes mellan Falsterbo och Dragörs fyrfartyg varit i kollision med berguingsåugfartyget »Öresund», lidit svåra skador å styrbords sida och lupit fullt af vatten, medan »Öresund» ej erhållit några skador. Bägge fartygen anlände 22 dennes till Köbenhavns redd,
— Öfverseglats har slupen Enigheten, hemmahörande i Göteborgs skärgård, på resa mellan Trelleborg och Strömstad, vid ön Hven af ångaren Drawton från Hull och sjönk. Besättningen är bergad. Slupen var lastad med hvete.
— Från Göteborg telegraferas i tisdags: Engelska skonerten »Alpha», lastad med pitprops, måste för stormen ankra i Riväfjorden, men kettingarna Sprone, och fartyget dref på land, hvarefter besättningen öfvergaf det.
Skärgårdsfolk tog sedan det af vatten fylda fartyget om hand. I dag har det hitbogserats af bergningsångaren »Färdig».
— Engelska ångfartyget York, barlastadt, har i förra veakan strandat på Åland.
— I tisdags e.m. mellan kl. 4 och 5 hopseglade jakten Melina, förd af skepparen J, T. Andersson hemma i Rådmansö, på väg från Värmdö till Stockholm med last af sand, och skonerten Tapperheten, förd at skepparen E.
G. Andersson, hemma i Vätö och stadd på resa till hemorten. Oiyckan inträffade i Tenö sund strax vid Vaxholm. Jakten blef så skadad, att den genast sjönk på 5 famnars vatten, hvarvid masten gick öfver bord. Ingen omkom af besättningen. Det blåste vid tillfället sydvestlig storm, och jakten, som låg och kryssade med 2 ref i swrseglet, blef påseglad af skonerten, som naturligtvis kom för god vind.
— Ett fartyg, förmodligen skonert eller galeas, har natten till 24 dennes sjunkit omkring 3/4 mil norr om ön Hven. Närmare underrättelser saknas ännu. Ett Switzers ångfartyg har varit vid fartyget, men dykarne kunde i anseende till den höga sjögången ej undersöka det.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Oktober 1884
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *