Medels offentlig auktion

som förrättas vid Medebys i Martebo lördagen den 25:e i denna månad från kl. 10 f.m. låter L. P. Medin till den högstbjudande försälja åtskillig lösegendom, bestående af silfver, deribland en drickspokal, diverse husgeråd såsom koppar-, bleck- och jernsaker, porslin och glas, åtskilliga möbler, träkärl, smed- och snickareverktyg, flere par arbetskälkar, vedslädar, vagnar, en rullharf, en hästräfsa, en rotskärningsmaskin, en hästsåg, tre stycken mjölkkor, höstsädeshalm, plank och bräder af ek, torr björk m. m. som här icke är uppräknadt. Anstånd med betalningen lemnas godkände köpare uti tre månader.
Fole den 14:de Oktober 1884.
P. LARSSON, Lilla Fole.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *