Borgenärerna

i Nils Nährströms, Haltarfve i När, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas härigenom att sammanträda å kronolänsmanskontoret i Stånga lördagen den 8:de förstkommande November klockan 2 eftermiddagen för att besluta om underhåll åt gäldenären.
Stånga den 20:de Oktober 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i byggmästaren J. P. då Svenssons, Kejlungs i Lärbro, vid Gotlands Norra Härads Rätt avhängiga konkurs kallas härmed att sammanträda å Hypoteksförenivgeus lokal i Visby tisdagen den 11:te instandaände November kl. 12 på dagen för bestämmande af förvaltningsarvodet samt för att höras i andra konkursboet rörande angelägenheter.
Othem den 13 Okt, 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *