Medels offentlig frivillig auktion,

som förrättas vid Prostarfvei Hogrän tisdagen den 28 uti innevarande månad och börjas kl. 10 f.m., låta sterbbusdelegarne efter aflidne hemmansegaren Tomas Bolin, Prostarfve, till den högstbjudande försälja såväl boets fasta egendom ett fjerdedels mantal Prostarfve, som lösegendomen, bestående af guld-, silfver-, malm-, messing-, koppar , jern-, tenn- och blecksaker; möbler såsom: 1 schiffonier, sängar, 1 byrå, bord, stolar, speglar och väggklockor; träkärl och husgerådssaker; glas och porslin; sängkläder och linne; den aflidnes gångkläder; kreatur, deribland 2 st. hästar, 1 par oxar, 3 mjölkkor, 1 qviga, 7 st får och 4 svinkreatur; kör- och åkerbruks redskap såsom: res- och arbetsvagnar, 1 ressläde, arbetskälkar, vänd- och spetsplogar, foderhäckar, 1 myllkam, jern- och träpinovharfvar, mullfösor, 1 tröskverk, 1 vindmaskin, grepar, tjugor, spadar och skyfflar; smedje- och snickareverktyg; 1 vågbalans med vigter, 3 bisamhällen med bihus, ett parti bräder och björkvirke, 32 kastar faru- och björkved samt diverse läder och skinn jämte annan här ej när: mare uppräknad egendom.
Fastigheten, som har ett vackert läge utmed allmän väg, god åker och äng samt tillgång på skog och betesmark utöfver husbehof, kommer att kl. 12 på dagen till försäljning utbjudas. — För lösegendomen lemnas godkände inropare sex månaders anstånd med betalningen, hvaremot andra torde betala kontant eller ställa antaglig borgen. För fastigheten blifva vilkoren, som kunna efter en reel köpares beqvämlighet lämpas, vid auktionstillfället tillkännagifna; kunnande det i hemmanet intecknade hypotekslånet få öfvertagas.
Othem den 14 Oktober 1884.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *