Auktion Kyrkeby i Etelhem.

Sedan hemmansegaren Reichold Larsson, Kyrkeby i Etelhem, försålt sin fasta egendom, låter han genom offentlig auktion, som förrättas vid Kyrkeby fredagen den 10:de innevarande Oktober månad från klockan tio f. m., till den högstbjudande försälja större delen af sitt lösörebo, bestående af kreatur: tre hästar, ett par oxar, tre kor, upgboskap och får; alla till upplåtna fastigheten 15/64 mtl Kyrkeby hörande åkerbruksoch körredskap samt smedjeverktyg; diverse möbler, sängkläder och linne m.m.
Åt godkände köpare lemnas betalningsanstånd till 1:a Oktober nästa år, hvaremot andra skola betala kontant eller vid anfordran.
Stånga den 2 Oktober 1884.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Oktober 1884
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *