Genom offentlig auktion,

som lördagen den 11 april från kl. 10 f. m. förrättad i stadens auktionskammare, försäljes i mindre utrop ett parti manufakturvaror, bestående af dofflar, kläden, byxtyger, regnkapptyger, ylleklädningstyger, tageltyger, kattuner, moiréer, cloth, nettelduk, kambrick, sehirting, byråkläden, sjalar och dukar, linnenäsdukar, sängnicken, borddukar och servietter, koftor, nattkappor samt åtskilliga s. k. ”korta varor”; och lemnas åt godkände inropare 2 månaders anstånd med betalningen.
Vid samma tillfälle försäljas äfven diverse husgerådssaker, ett parti salt fläsk, frisk, prima Trondhjems köpmanssill i fjerdingar samt ett större parti god brissling, tunnvis; allt med 2 månaders kredit för kände, säkre köpare.
Kl. 12 middagen utbjudas och försäljas jemväl några stycken aktier i ångfartygsbolaget ”Gotland”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *