Lagfart

har under sistl. Juli månad hos Visby rådhusrätt beviljats å följando fastigheter:
hospitalsskatteåkern nr] 244, 2441/2 300 och 331 i nya stadskartan, såld af t. f. exekutionsbiträdet J, Sandelin till slagtare K. Berthin för 800 kronor;
hus och tomt nr 6 i S:t Hansrotens 3 qvarter, sålda af enkefru E. Ericsson och kapten O. Ericsson till kyrkvaktaren O. Svensson för 1,000 kronor;
frijordshagen Lilla »Snäckgärdet», såld af skeppsmätare Herlitz sterbhusdelegare till handlande G. T. Hägg för 1,700 kronor;
hus och byggnader å stadsjordetomten nr 64 1/2 i Strandrotens 1 qvarter, sålda af J. V. Klintberg & k:is konkursmassa till grosshandlare Axel Ekman för 17,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Augusti 1884
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *