Auktion vid Öjars i Ekeby.

I anseende till allyttning från stället låter Gustaf Nilson vid Öjars i Ekeby Lördagen den 18 innev. April från kl. 1 e. m., medelst offentlig auction till den högstbjudande försälja: koppar, porslin och glas, stenkar, matskedar af horn, jernsaker, trädkärl af hvarjehanda slag, bord, stolar, ett skänkskåp, Bale sängställen, väggur, fjäderfyllda sängkläder, stopptäcken, lakan och bordlinne, ett större parti väfskedar, något böstsädeshalm, 4 kastar furuved, ett kokreatur som nyligen kaltvat, en manbyggnad inredd med tvenne rum, kök och skafferi, ett kostall och vedbod, allt af träd, och i godt stånd. Afven utbjudes på arrende under 35 års tid 3 tunland god åkerjord lydande under Öjars hemman. Godkände köpare lemnas 3:ne månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 9 April 1874.
Etter anmodan
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *