Utnämning.

Herr J. Broander å Ronehamn har med furst Bismarcks tillstånd blifvit utnämnd till Kejserliga tyska rikets konsularagent derstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *